Als je lid wilt worden van Holy Sound, neem dan contact op met Netty Homan:

homan277@zonnet.nl

Tel: 06-48478173

Contributie is € 100,00 per jaar

Bankrekening nummer NL06 INGB 0004399153